Nierkolieken

De nieren produceren continu urine om overtollig water, mineralen en afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Wanneer de afvoer van de nier belemmerd wordt, ontstaat pijn in de rug, beter bekend als nierkoliek.

De meest voorkomende oorzaak van een nierkoliek is een 'niersteen'. Deze vormt zich in de nier en bestaan uit een ophoping van mineralen of afvalstoffen (vaak kalk). Wanneer dit steentje uit de nier loskomt, blokkeert hij de afloop van de nier en veroorzaakt pijn.

behandelingsmodaliteiten in onze dienst

medicamenteuze behandeling
extracorporele schokgolf therapie (eswt-niersteenverbrijzeling)

Het ESWT toestel genereert ultrasone schokgolven, die onschadelijk zijn voor de menselijke weefsels. Wanneer deze golven echter een steen raken, wordt de energie van de schokgolf omgezet in een breuklijn ter hoogte van de steen. Dankzij deze techniek kunnen urologische stenen dan ook verbrijzeld worden op een niet-invasieve en weinig pijnlijke manier.

extracorporele schokgolf therapie (eswt-niersteenverbrijzeling)

De dagen na de procedure wordt de verbrijzelde steen meestal als fijn gruis of kleine fragmentjes uitgescheiden. Het is normaal als er wat bloed bij het water is. Een zeldzame keer kunnen er koliekpijnen optreden door de passage van grotere fragmenten.

ureteroscopie, eventueel met laser (verwijderen van steentjes met kijkoperatie)

Stenen die reeds ingedaald zijn in de urinebuis (ureter) kunnen verwijderd worden van een ureteroscoop. Hierbij wordt een instrument met camera ingebracht in de blaas en vervolgens opgevoerd in de urinebuis. De aldaar aangetroffen steen wordt verwijderd, al dan niet na verbrijzeling met een klein drilboortje (Lithoclast) of laser. Op het einde van de procedure wordt soms een inwendig buisje nagelaten tussen nier en blaas. Dit dient enkele weken later verwijderd te worden onder locale verdoving.

niersteen - ureteroscopie
percutane niersteenverwijdering (pnl - verwijderen van nierstenen via prik in de rug)

Grotere nierstenen (>1.5-2 cm) worden bij voorkeur heelkundig behandeld. Hierbij wordt de steen verwijderd met behulp van een nefroscoop, via een een klein gaatje in de rug. Grote stenen dienen uiteraard eerst in stukken gebroken te worden alvorens ze verwijderd kunnen worden.

organen van de urinewegen

mannelijke geslachtsorganen

ziektebeelden

CONTACTEER ONS

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen hebt!

Campus Aalst
Moorselbaan 164 | 9300 Aalst
Belgium
053/72.43.78

RAADPLEGINGEN

Aalst
T. 053 72 43 78
F. 053 72 44 11

Asse
T. 053 72 43 78
F. 02 300 62 98

Ninove
T. 054 31 20 61
F. 054 31 20 59

spreekuren